Vedtekter og strategi

Vedtektene er barnehagens stiftelsesdokument og beskriver barnehagens formål og regler. Vedtektene finner du her.

 

Einerabben barnehage SA har vedtatt og oppdatert strategien for barnehagen i 2019. Barnehagens nye strategi finner du her