Einerabben Barnehage

Einerabben barnehage ble startet i 1988 som en bedriftsbarnehage, da under navnet KDN, endret til NIT og i mai 2006 fikk den navnet Einerabben barnehage.

Barnehagen er privat og eies og drives av et uavhengig foreldrelag,som til enhver tid består av de foreldrene som har barn i barnehagen. I dag er det to avdelinger med til sammen 32 barn. Det er i dag 8 ansatte fordelt på 8 stillinger og der i blant 100% daglig leder og renholder i 33 % stilling.

Vi er en liten barnehage og stolte av det. Fordelene er mange. Vi får et nært forhold til alle barn og foreldre, økt trygghet i tilvenningen og godt samarbeid avdelingene imellom. I Einerabben legger vi stor vekt på humor og lek. Vi etterstreber alltid å være engasjerte, «tøvat», inspirerende og nytenkende i vårt arbeid med barna. I tillegg til foreldremøte på høsten inviterer vi til foreldrefrokoster/foreldrekaffer annenhver måned. Dette er for å skape en uformell arena hvor foreldregruppa kan treffes med barna tilstede.

Barnehagen i regi av eierstyret vil årlig gjennomføre en brukerundersøkelse for å kartlegge foreldrenes ønsker, behov og tilbakemeldinger.

Einerabben barnehage ligger sentralt plassert på nedre Håpet. Vi har et flott og skjermet uteområde, og vi har nærhet til både natur og ulike fasiliteter.