Hestehoven 0-3 år

Avdelingen har i år 14 barn født 2016, 2017 og 2018. Anki pedagogisk leder, Andreas barnehagelærer, Elisabeth og Dorota assistenter er et dyktig team som jobber godt sammen om de minste. I tillegg har vi i år Tatjana i 100 % stilling som speisialpedagog inne på avdelingen, og assistent Mette på topp 50% på Hestehoven.

Hverdagen vår er rutinepreget. Vi har stort fokus på nærhet, tilstedeværelse og gode opplevelser så vel ute som inne. Dette for å skape trygge og gode læringsrammer for barna.

Barna elsker å leke med vann på badet eller ute i søledammene. Maling, sang og bevegelse er viktig. Vi er god på klemming og synes eventyr og flanellograf er utrolig spennende. Barna på Hestehoven er ivrige i utetiden og utfordrer seg i ulendt terreng både sommer og vinter. Ellers er vi alltid til stede på gulvet sammen med ungene, der de får utforske i fri lek og har voksne som en trygg havn og komme til.