Sykdom

Siden smittefaren er stor i en barnehage, er barnehagebarn er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Vanligvis vil allmenntilstanden til barnet avgjøre om det bør være hjemme, men for noen sykdommer kan det være nødvendig å bli hjemme utover dette for å unngå spredning.
 
Det er viktig at barnehagen får informasjon ved smittsomme sykdommer. Et barn med feber holdes hjemme. Ved feber, diaré og oppkast skal barnet være symptomfri i 48 timer før man er tilbake i barnehagen.
 
Vi ønsker ikke å ha ansvar for medisinering, med unntak av kronisk syke og spesielle tilfeller. Det skal da lages egen skriftlig avtale. 
 
Dersom barnet blir syk i barnehagen vil vi ringe foreldrene og avtale når barnet skal hentes. 
 
 
Relaterte linker: