Styrets sammensetning

Barnehagens styre består av foreldre valgt på årsmøtet. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

 

Styret 2018-2019

Styreleder:

Lena Stormo

Styremedlemmer:

Kristian Thomassen

Kristin Sæther

Jørgen Hagerup

Stine-Marie Andreassen