Styrets sammensetning

Barnehagens styre består av foreldre valgt på årsmøtet. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

 

Styret 2019-2020

Styreleder:

Jørgen Hagerup

Styremedlemmer:

Kristian Thomassen

Nathalie Wik

Eli Fjær

Siri Hanevold