Årsplan

 

Barnehagen bygger sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet i barnehageloven. For mer informasjon om lovgrunnlaget for barnehagedrift: www.barnehage.dep.no. Årsplanen skal være et overordnet arbeidsredskap for personalet, samtidig som den gir informasjon til brukerne om barnehagens mål og arbeidsmetoder. Vi ønsker at denne årsplanen skal være lettlest og brukervennlig for alle målgrupper. Vi vil henge den opp og bruke den over måned, slik at den ikke bare blir et dokument som leses og legges bort igjen.