Søke barnehageplass

Barnehagen er med i samordna opptak i Tromsø Kommune.